Langgam Campursari Bengawan Sore

Lirik Tembang Campursari Bengawan Sore

Neng pinggiring bengawan
Tansah setya ngenteni sliramu
Eling-eling jamane semana
Wus ndungkap pitung ketiga
Neng pinggiring bengawan
Saben-saben mung tansah kelingan
Wus prasetya ing janji
Ing lahir terusing ati
Sanadyan kaya ngapa….
Manungsa….mung bisa ngreka lan njangka
Gusti kang paring idi lan pesthi
Kita sak derma nglampahi
Neng pinggiring bengawan
Wayah sore tansaya kelingan
Gawang-gawang esemmu cah ayu
Gawe sedhihing atiku